උදය ගම්මන්පිල

ගම්මන්පිල ජනාධිපති කොමිසම් දෙකක් ඉල්ලයි; වැරදි තීරණ ගනිමින් කටයුතු කළ අය ගැන කියන්න සුදානම්

මැයි 9 වනදා සිට ජූනි 12 වනදා දක්වා කාලය තුළ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා වහාම ජනාධිපති...

විමල් වීරවංශ, උදය ගම්මන්පිල ඇතුළු ආණ්ඩුවේ කුඩා පක්ෂ 11අයිති ඉතිහාසයේ කුණු බක්කියට – කේ.ඩී. ලාල්කාන්ත

විමල් වීරවංශ, උදය ගම්මන්පිල ඇතුළු ආණ්ඩුවේ කුඩා පක්ෂ 11 නියෝජනය කරන දේශපාලනඥයින් මේ වනවිට අයිති ඉතිහාසයේ කුණු බක්කියට බවත් ඔවුන්ට...

දේශපාලන වශයෙන් වියත් මඟ ‘ෆේල්’; අමාත්‍යවරයෙක් ලෙස ගම්මංපිල ‘ෆේල්‘ – ඩිලාන් පෙරේරා

‘වියත් මඟ’ දේශපාලන වශයෙන් ‘ෆේල්’ නිසා ඒ පිළිබඳව කථා කිරීම නිෂ්ඵල බවත් රට මුහුණදී සිටින අර්බුදවලට විසඳුම් සෙවීමට ඩිව් ගුණසේකර...