ඉල්ලුම

2030 වනවිට ගෝලීය පිරිසිදු ජලය සඳහා ඇති ඉල්ලුම සැපයුමට වඩා 40% ඉහළ යා හැකි

2030 වසර වනවිට ගෝලීය පිරිසිදු ජලයට ඇති ඉල්ලුම සපුරාලීමට නොහැකි වනු ඇති බවට නවතම සමීක්ෂණයකින් හෙළිව තිබෙනවා. 2030 වසර වනවිට...

මෙරට වෙළදපොලේ අළෙවි වන ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් සංඛ්‍යාව 80,000ක්, නිකුත් කරන්නේ 30,000 ක ප්‍රමාණයක්

තවදුරටත් වෙළදපොලේ දැඩි ගෑස් හිඟයක් පවතිනවා. ඒ, පාරිභෝගික ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි ගෑස් වෙළදපොලට නිකුත් නොකිරීම හේතුවෙන්. පාරිභෝගිකයින් පවසන්නේ ගෘහස්ථ ගෑස්...

ගෑස් හිඟයත් එක්ක දර මිටිත් ‘ඔන්ලයින්’ ක්‍රමයට, ශීඝ්‍ර ඉල්ලුමක්

රට තුළ මතුව ඇති ගෑස් හිඟයත් සමග ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට දර මිටි පවා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට විකිණීමට පියවර ගෙන ඇති බව...