ඉන්ධන කෝටාව

අඟහරුවාදා මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ඉන්ධන කෝටාව වැඩි කරයි

ඉන්ධන කෝටාව වැඩිකිරීමට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පියවර ගෙන තිබේ. සිය නිල ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් අමාත්‍යවරයා...

උත්සව සමය වෙනුවෙන් වැඩිකළ ඉන්ධන කෝටාව තනදුරටත් දීර්ග කරයි

උත්සව සමය වෙනුවෙන් වැඩිකළ ඉන්ධන කෝටාව (18)වැනි දා සිට අලුත් වන මීළඟ සතියේදීත් එලෙසම ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබෙන බවට...

QR කේතයේ සතියේ ඉන්ධන කෝටාව අලුත් කිරීමේ දිනය අඟහරුවාදා වෙයි

ජාතික ඉන්ධන අවසරපත හෙවත් කිව්.ආර්. කේතයේ සතියේ ඉන්ධන කෝටාව අලුත් කිරීමේ මෙතෙක් පැවැති ඉරිදා දිනය (08) සිට සෑම අඟහරුවාදා දිනකම...