ඉන්දුනීසියාව

චීන නෞකාවක් ඉන්දුනීසියානු මුහුදු ප්‍රදේශයට කඩා වදී! නිරීක්ෂණයට ඉන්දුනීසියාවද යුද නෞකාවක් පිටත් කරයි!

චීනය ඉන්දුනීසියා මුහුදු ප්‍රදේශයට දැවැන්ත නෞකාවක් එවීමත් සමඟ ඉන්දුනීසියාවද යුද නෞකාවක් එම ප්‍රදේශයට පිටත් කර හැර තිබේ. සම්පත් බහුල ප්‍රදේශයක්...

ඩෙංගු ක්‍රියාකාරිත්වය 77% කින් අඩුවේ: මදුරුවන්ට බැක්ටීරියා ආසාදනය කර සිදුකළ පෙරළිකාර පරීක්ෂණයක් පලදරයි

ඩෙංගු පතුරන මදුරුවන් හැසිරවීමෙන් සිදුකළ පෙරළිකාර පරීක්ෂණයක් නිසා ඩෙංගු උණ රෝගීන් 77% කින් අඩු කර ගැනීමට හැකි වී ඇති බව...

(Youtube) පැය 2ක කාලයක් කිසිවක් නොකරන වීඩියෝවක් youtube දැමු පුද්ගලයකුට මිලියන 3ක views

ඉන්දුනීසියාවේ පුද්ගලයකු කෙටි කාලයක් තුල youtube හි මිලියන ගණනක views ලබා ගෙන ඇත්තේ වචනාර්ථයෙන් කිසිවක් ප්‍රකාශ නොකළ නිසා ය. "මුහම්මද්...