ඇමරිකානු අධිකරණය

ස්වෛරී බැදුම්කර හිමියෙක් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව නඩු පවරයි

ජුලි මාසයේ 25 වනදා කල් පිරෙන ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයක ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම්කරවලින් 25%ක ආයෝජනය කර ඇති ඇමරිකානු සමාගමක් මූලික මුදල...

පාස්කු ප්‍රහාරය සඳහා ආධාර දුන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් තිදෙනෙකුට ඇමරිකානු අධිකරණයක නඩු

පුද්ගලයින් 268 දෙනෙකුට මරු කැඳවූ පාස්කු ප්‍රහාර මාලාව සිදුකිරීමට විදේශීය ත්‍රස්ත සංවිධානයක් ලෙස නම් කර ඇති ISIS සංවිධානය සඳහා ද්‍රව්‍යමය...