ආයෝජන සහ සංචාරක ව්‍යාපාරය

තුර්කිය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ආර්ථික සහයෝගිතාවය පිළිබඳව සාකච්ඡා

තුර්කියේ ශ්‍රි ලංකා තානාපතිනි හසන්ති දිසානායක මහත්මිය සහ තුර්කියේ අන්කාරා වානිජ මණ්ඩලයේ සභාපති ගුසෙල් බරාන් (GürselBaran) මහතා අතර හමුවක් අන්කාරා...