ආයෝජකයන් සහ වෘත්තිකයින්

නව ආයෝජන අවස්ථා සඳහා එක්වන ලෙස ජනපතිගෙන් බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලාංකික ඩයස්පෝරාවට ආරාධනයක්

සමෘද්ධිමත් ජාතියක් වීමට එකට එක්ව බංකොලොත්භාවයට එරෙහිව සටන් කළ යුතු බව බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලාංකික ඩයස්පෝරාව සමඟ (19) පැවති හමුවකදී ජනාධිපති...