ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරව්වක්

(Video) ගොටාභයගෙන් මාරාන්තික ලේ වැගිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක් – අනුරගෙන් ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරව්වක්

ජුලි මස 9වන දින සංවිධානය කර ඇති ජන අරගලය මැඩලීම සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය හරහා හුවමාරුවන ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝ පටයක් පිලිබධව සමගි...