ආචාර්ය චන්දිම ජීවන්දර

රටවල් 63කින් වාර්තා වී ඇති “BA5” නව කොවිඩ් වෛරස ප්‍රභේදයක්

BA5 ලෙස නව කොවිඩ් වෛරස ප්‍රභේදයක් හඳුනාගෙන ඇතැයි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ අසාත්මිකතා ප්‍රතිශක්තිවේදය හා සෛල ජීව විද්‍යා අංශයේ...

“මන්කි පොක්ස්” රෝගය පිළිබඳ අනියත බියක් ඇතිකර ගත යුතු නෑ – ආචාර්ය චන්දිම ජීවන්දර

රටවල් කිහිපයක මේ වනවිට පැතිර යමින් පවතින ‘මන්කි පොක්ස්‘ හෙවත් වඳුරු උණ රෝගය පිළිබඳ අනියත බියක් ඇති කර ගත යුතු...

ශ්‍රී ලංකාවේ තවත් ඩෙල්ටා උප ප්‍රභේදයක් බිහිවෙලා – ආචාර්ය චන්දිම ජීවන්දර

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් ඩෙල්ටා අනු ප්‍රභේදයක් හමුවී ඇති බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආසාත්මිකතා, ප්‍රතිශක්ති විද්‍යාව සහ ශෛල ජෛව විද්‍යා ආයතනයේ...