ආගම්

ජනතාව ජාතී, ආගම් වශයෙන් බෙදා වෙන්කරන්නේ ඥානසාර හිමියන් – මනෝ ගනේෂන්

මෙරට ජනතාව ජාතීන් වශයෙන් මෙන්ම ආගම් වශයෙන් බෙදා වෙන්කර රට බෙදීමට කටයුතු කරනුයේ ඥානසාර හිමියන් බව සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු...