අහ්නාෆ් ජසීම්

වසර එක හමාරකට වැඩි කාලයක් සිරගත කොට සිටි ගුරු අහ්නාෆ් ජසීම් ඇප මත මුදා හරීයි

රුපියල් ලක්ෂ තුන බැගින් වූ ශරීර ඇප තුනක් මත අහ්නාෆ් ජසීම් මුදා හැරීමට නියෝග කළ පුත්තලම මහාධිකරණ විනිසුරු නයෝමි වික්‍රමසිංහ...

හිජාස් හිස්බුල්ලා සහ අහ්නාෆ් ජසීම් නිදහස් කරන්න – විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්

යුක්තිය පසිඳලීම සඳහා කටයුතු කරන ආයතන පද්ධතිය පිළිබඳ ඇති විශ්වාසය තහවුරු කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව කටයුතු කළ යුතු බවත්, අත්තනෝමතික ලෙස...

කවි පොතක් ලිවීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට පත් වූ අහ්නාෆ් ජසීම්ට ආරක්ෂාව ඉල්ලයි

කවි පොතක් ලිවීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන දස මාසයකට අධික කාලයක් තිස්සේ රඳවාගෙන සිටින තරුණ මුස්ලිම් කවියකුගේ ආරක්ෂාව සහතික කරන ලෙස...