අසාදු ලේඛන

වගකීම් පැහැර හැර ඇති විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 150ක් අසාදු ලේඛන ගතකිරීම ආරම්භ කරයි

පසුගිය වසර කීපයක සිට නීති විරෝධී අන්දමින් සහ නීත්‍යානුකූලව විදේශ ගත වී වගකීම් පැහැර හැර ඇති විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව 150ක්...

අසාදු ලේඛන ගත කර තිබූ ආයතන සහ පුද්ගලයින් ඉන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කළේ දීර්ඝ නිරීක්ෂණයකින් පසුවයි -ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

මෙරට අසාදු ලේඛන ගත කර තිබූ ආයතන 6ක් සහ පුද්ගලයින් 316 දෙනෙකු ඉන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කළේ දීර්ඝ නිරීක්ෂණයකින් පසුව...

ස්විට්සර්ලන්තය අසාදු ලේඛන ගත කළ යුතු බවට යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක්

මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙන් චෝදනාවට ලක්ව ඇති ස්විට්සර්ලන්තයේ බැංකු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරමින් ස්විට්සර්ලන්තය එම කාරනාව පිළිබද අසාදු ලේඛනයට ඇතුළත්...