අවබෝධතා ගිවිසුමක්

එමිරේට්ස් සහ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමට සිය අඛණ්ඩ කැපවීම නැවත වරක් සනාථ කරමින් එමිරේට්ස් ගුවන් සමාගම ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප‍්‍රවර්ධන...

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සහ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ජපානය, එංගලන්තය, කැනඩාව, ඔස්ට්‍රේලියාව, යුරෝපය හා මැදපෙරදිග රටවල රැකියා අවස්ථා රැසක් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබී තිබේ. ඒ අනුව ජපානයේ සාත්තු සේවක...

ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට ජපානයේ රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීම, මානව සම්පත් සංවර්ධනය, ජපන් ආයෝජන ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම සහ සංචාරක ප්‍රවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් වන...