අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම

හිටපු නියෝජ්‍ය ඇමති සරණට මහාධිකරණය හමුවේ අධිචෝදනා භාර දෙයි

හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරණ ගුණවර්ධන මහතාට (07) කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ අධිචෝදනා භාර දී තිබේ. කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු අමල්...

2022 වසර තුළ අල්ලස් පැමිණිලි 2512ක් – අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

පසුගිය 2022 වසර තුළ අල්ලස් පැමිණිලි 2512ක් ලැබී ඇතැයි අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව පවසයි. එයින් පැමිණිලි 2399ක් කොමිසමට...

අල්ලස් කොමිසමට එන්න කියූ නිරූපමා රාජපක්ෂ ලෙඩ වෙලා

පැන්ඩෝරා පත්‍රිකාවලින් හෙළි කළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන පරීක්ෂණය සඳහා ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමට හිටපු අමාත්‍යවරියක වන නිරුපමා රාජපක්ෂ අල්ලස් හෝ දූෂණ...