අර්බුදය

වත්මන් අර්බුදයට විනිවිද භාවයක් නොපෙනෙන ණය ලබාගැනීම ප්‍රධාන සාධකයක් – සමන්තා පවර්

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා විනිවිද භාවයක් නොපෙනෙන ණය ලබාගැනීම ශ්‍රී ලංකාව ගිලී ඇති වත්මන් අර්බුදය පිටුපස ඇති සාධක අතර,...

රටේ ජනාධිපතිවරයෙක් ඉන්නවා ඇහැට පේන්න නැහැ; ගිනි කන්ද උඩ ඉඳගෙන අපි ටෙනිස් බෝල ගහනවා – විමල් වීරවංශ

ඉන්ධන නොමැති වීම හේතුවෙන් රටේ ස්වයං ඇඳිරි නීති තත්ත්වයක් හටගෙන ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා පවසයි. ජූලි (04) පාර්ලිමේන්තුවේදී...

අවංක උවමනාවක් ඇත්නම් අර්බුදය දින තුනකින් විසඳාගත හැකි; රුසියාවෙන් අඩු මිලට තෙල් – පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි

ජනතාවට සහ රටට යහපතක් සිදු කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට අවංක උවමනාවක් හා අධිෂ්ඨානයක් ඇත්නම් පවතින අර්බුදය දින තුනකින් විසඳාගත හැකි...