අයවැය විවාදය

අයවැය කාලයේදී පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම්වලට කෝටි 20ක් වැය කරලා

අයවැය විවාද කාලයේදී පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 20කට ආසන්න මුදලක් වැයවී ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසෙයි. මන්ත්‍රීවරුන්, අමුත්තන්, නිලධාරීන්...

2022 අයවැය විවාදය සංඥා භාෂාවෙන් – පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබද කාරක සභාවේ අනුමැතිය

ශ්‍රව්‍යාබාධිත ප්‍රජාව වෙනුවෙන් 2022 අයවැය විවාදය සංඥා භාෂාවෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබද කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ශ්‍රව්‍යාබාධිත ප්‍රජාව...

අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මුහුණදී සිටින ඛේදවාචක හතර, අනුර මූනටම කියයි

ඩලස් අලහප්පෙරුම විදුලි බල අමාත්‍යවරයා ඛේදවාචක හතරකට මුහුණදී සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර දිසානායක අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය. ඔහු මේ බව...

You may have missed