අමෙරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන්

චීනය සිදුකරන ඕනෑම ආක්‍රමණයක් හමුවේ තායිවානය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා – අමෙරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන්

චීනය, තායිවානය ආක්‍රමණය කළහොත් ඇමෙරිකාව තායිවානයේ ආරක්ෂාවට ක්‍රියාකරන බව ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් පවසනවා. සීබීඑස් පුවත් සේවය සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනුයි...

ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 20ක අතිරේක ආධාරයක් බයිඩ්න් නිවේදනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 20ක අතිරේක ආධාරයක් ලබාදෙන බව අමෙරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩ්න් නිවේදනය කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකානු...