අපරාධ

2022 වසර තුළදී මේ දක්වා ලොව මාධ්‍යවේදීන් 70කට අධික පිරිසක් ඝාතනය කරලා – එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්

2022 වසර තුළදී මේ දක්වා ලොව මාධ්‍යවේදීන් 70කට අධික පිරිසක් ඝාතනය කර ඇතැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් ඇන්ටෝනියෝ ගුටරෙස් මහතා, (02)වැනි...

සොරා ගත් යතුරුපැදි අපරාධවලට; පොලිසියෙන් යතුරුපැදි හිමියන්ට අනතුරු ඇගවීමක්

ගාල්ල, ගාල්ල වරාය, තිස්සමහාරාමය, අහුංගල්ල හා කතරගම පොලිස් වසම්වල සිදු වූ යතුරුපැදි අංක තහඩු සොරකම් කිරීම සම්බන්ධව පැමිණිලි කිහිපයක් පසුගිය...

පොලිසිය මහජනතාවගෙන් තොරතුරු ඉල්ලයි

සමාජ විරෝධි ක්‍රියා සහ අපරාධ කළ පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා දෙන්නැයි පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. කළහකාරී පිරිසක් පසුගිය 09 වනදා...