අධිකරණ නියෝග

අධිකරණ නියෝග මඟින් සැමරුම් අවස්ථා අවලංගු කිරීම මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් – සිවාජිලිංගම්

එළඹෙන 27 වැනිදා උතුරු පළාතේ බොහෝ ස්ථානවල මහවිරු සැමරුම් උත්සව පැවැත්වෙන බව දෙමළ ජනතා සන්ධානයේ ලේකම් හා උතුරු පළාත් සභාවේ...

ඉන්දීය ධීවරයින්ගේ බෝට්ටු වෙන්දේසි කිරීමට අධිකරණ නියෝග!

උතුරු මුහුදු සීමාව තුළට අනවසරයෙන් ඇතුළු වූ ඉන්දීය ධීවරයින්ගේ බෝට්ටු 121 ක් වෙන්දේසි කිරීමට අධිකරණය නියෝග කර තිබේ. මන්නාරම සහ...