ඉන්දීය ධීවරයින්ගේ බෝට්ටු වෙන්දේසි කිරීමට අධිකරණ නියෝග!

අ. ඩො කෝටි 10ක පිරමිඩාකාර මූල්‍ය වංචාවක් සිදු කළෙයි කියන අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ සමාගම සතු ගිණුම් 57ක් අත්හිටුවයි

අ. ඩො කෝටි 10ක පිරමිඩාකාර මූල්‍ය වංචාවක් සිදු කළෙයි කියන අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ සමාගම සතු ගිණුම් 57ක් අත්හිටුවයි

උතුරු මුහුදු සීමාව තුළට අනවසරයෙන් ඇතුළු වූ ඉන්දීය ධීවරයින්ගේ බෝට්ටු 121 ක් වෙන්දේසි කිරීමට අධිකරණය නියෝග කර තිබේ.

මන්නාරම සහ කෛට්ස් මුහුදට ඇතුළු වී සිටියදී මෙම බෝට්ටු නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

කෛට්ස් දිසා අධිකරණයේ ගොනු කර ඇති නඩු වලට අදාල බෝට්ටු 94 ක් සහ මන්නාරම දිසා අධිකරණයේ ගොනු කර ඇති නඩු වලට අදාල බෝට්ටු 27 ක් වෙන්දේසි කිරීමට අධිකරණ දෙකම අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු තීරයේ 2015 සිට 2018 දක්වා අනවසර ඇතුළුවූ බෝට්ටු 37 ක් මන්නාරම අධිකරණ නියෝගයක් මත රඳවා තබා තිබුණු අතර ඒවා නිදහස් කිරීමට 2018 දී අධිකරණය අවසර දී තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි ධීවර සංවිධාන ඒවායින් බෝට්ටු 10 ක් පමණක් රැගෙන ගොස් තිබුණු අතර බරපතල හානි වූ අනෙක් ඒවා අතහැර දමා ගොස් තිබිණි.

මීට අමතරව, කෛට්ස් උසාවි නියෝගයට අනුව, 2018 දක්වා රඳවා තිබුණු බෝට්ටු අතරින් අතහැර දමා ඇති බෝට්ටු 94 ක් පමණක් වෙන්දේසි කිරීමට අවසර දී තිබේ.

මෙම බෝට්ටු වෙන්දේසියේ විකිණීම සඳහා අනුමැතිය ඉල්ලුම් කර ඇති අවස්ථාවක ඒ සඳහා අධිකරණය විසින් අවසර ලබා දී ඇති බව යාපනය දිස්ත්‍රික් සහකාර ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ජයරාජසිංහම් සුධාකරන් මහතා පැවසීය.

-News1st

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *