අත්අඩංගුව

පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැකකරුවෙකු බව කියන පුද්ගලයෙකු මට්ටකුලියේදී කපා කොටා මරා දමයි

මට්ටකුලිය ප්‍රදේශයේදී (28) පෙරවරු 11.15ට පමණ පුද්ගලයෙකු ඝාතනය කර තිබේ. වාහනයකින් පැමිණි දෙදෙනෙකු අදාළ පුද්ගලයා කපා කොටා ඝාතනය කර ඇතැයි...

ව්‍යාජ ලිපි ලේඛන මගින් මූල්‍ය ආයතන මුලාකර කෝටි ගණනින් වංචා කළ සංවිධානාත්මක කල්ලියක් අත්අඩංගුවට

ව්‍යාජ ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කර මූල්‍ය ආයතන මුලාකර රුපියල් කෝටි ගණනින් වංචා කළ සංවිධානාත්මක කල්ලියක තිදෙනකු සහ ව්‍යාජ ලිපි ලේඛන...

නෙදර්ලන්තයේ සිට තැපැල් මඟින් ආ රු. කෝටි තුනක මත්ද්‍රව්‍ය පෙති රේගු අත්අඩංගුවට

නෙදර්ලන්තයේ සිට තැපැල් මගින් එවූ රුපියල් කෝටි තුනකට ආසන්න වටිනාකමින් යුත් ‘මෙතෆෙටමින්’ නැමැති මත්ද්‍රව්‍ය පෙති 2973ක් ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ මධ්‍යම...