අගමැතිවරයා

එක එක්කෙනා කිව්ව පළියට ඉල්ලා අස්වීමට සූදානම් නැ; කාට හරි මම යවන්න පුළුවන් නම් යවන්න – මහින්ද රාජපක්ෂ

එක එක්කෙනා කිව්ව පළියට ඉල්ලා අස්වීමට සූදානම් නැති බවත්, විරුද්ධ පැත්තේ අය බහුතරය පෙන්වුවහොත් පමණක් ඉල්ලා අස්වීමට සූදානම් බවත් අගමැති...

(VIDEO) පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළෙදි ජනාධිපති රිෂාඩ්ට ඇහුන්කන් දෙයි

රැදවුම් නියෝග මත සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදුර්දීන් මහතා අද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තු පැමිණි අවස්ථාවේදී තමන් මුහුණ දී...