විශේෂාංග

18 වංගුව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ (පැරග්ලයිඩිං) පැරෂුට් අත්දැකිම් ලබා ගැනිම සදහා ව්‍යාපෘතියක්

මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයන්ට විෂ්මිත අත්දැකිමක් ලබාදෙමින් සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය සදහා 18 වංගුව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. කුරුල්ලෙකු...

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය ලෝකයේ හොඳම විශ්වවිද්‍යාල 1,000 අතරට

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය ලෝකයේ හොඳම විශ්වවිද්‍යාල 1,000 අතරට පැමිණ තිබෙයි. US News & World Report Best Global Universities ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට අනුව...

නිර්මාණාත්මක කලාවන්(Creative Arts) සඳහා වන ලොව ප්‍රථම e-commerce වෙබ් අඩවිය එළිදැක්වයි

නිර්මාණාත්මක කලාවන්(Creative Arts) සඳහා වන ලොව ප්‍රථම e-commerce වෙබ් අඩවිය එළිදැක්වීම (16) සෞන්දර්‍ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයීය පණිභාරත රංග ශාලාවේදි පැවැත්විණ. esca.lk...