සෞඛ්‍යය

ශ්‍රී ලංකාව, රුබෙල්ලා සහ සරම්ප රෝග තුරන් කළ කලාපයේ පළමු රට බවට පත් වේ

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිවේදනයට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින රුබෙල්ලා හා සරම්ප රෝග තුරන් කළ කලාපයේ පළමු රටවල් දෙක බවට...

“අඩුබර දරුවන්ට බෙදන්න ත්‍රීපෝෂ නෑ” – පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා සංගමය.

මෙරට අඩු බර දරුවන් සඳහා ප්‍රමාණවත් ත්‍රිපෝෂ නොලැබෙන බව රජයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනියන්ගේ සංගමයේ සභාපතිනි දේවිකා කොඩිතුවක්කු පවසන්නීය. ඇය...

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ කිරි පරිභෝජනය සීමාව ඉක්මවලා

ප්‍රමාණය ඉක්මවා ශ්‍රී ලාංකිකයින් දියර කිරි පරිභෝජනය කරන බව සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. රජයේ පශූ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ...