ව්‍යාපාරික

දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර කොන්තරාත්තුව චීනෙට, IT ප්‍රධානීන්ගේ අප්‍රසාදය…

චීන සමාගමකට ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය ස්ථානවල ස්මාර්ට් කාර්ඩ් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීමේ කොන්තරාත්තුව ලබා දී ඇත. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනයේ...

ත්‍රිකුණාමල තෙල් ටැංකි ලබාදෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකාව කරන ලද ඉල්ලීම : ඉන්දියාව බෑ කියයි

ලෝක වෙළඳපලේ තෙල් මිල අඩුවීමේ වාසිය ලබාගැනීම සඳහා තෙල් ගබඩා කිරීමට ත්‍රිකුණාමල තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ ටැංකි 27ක් ලබාදෙන ලෙස ශ්‍රී...

අමානා බැංකුව : ව්‍යාජ ප්‍රචාරණ වලට රැවටෙන්න එපා!

අමානා බැංකුව පිළිබඳ විවිධ තොරතුරු සමාජ මාධ්‍යයන් ඔස්සේ සංසරණය වෙමින් පවතී, එම තොරතුරු සාවධ්‍ය බවයි එම බැංකුව පවසන්නේ. අමානා බැංකුව...