වීඩියෝ

(Youtube) පැය 2ක කාලයක් කිසිවක් නොකරන වීඩියෝවක් youtube දැමු පුද්ගලයකුට මිලියන 3ක views

ඉන්දුනීසියාවේ පුද්ගලයකු කෙටි කාලයක් තුල youtube හි මිලියන ගණනක views ලබා ගෙන ඇත්තේ වචනාර්ථයෙන් කිසිවක් ප්‍රකාශ නොකළ නිසා ය. "මුහම්මද්...

(වීඩියෝ) සිංහරාජය මැදින් වැටෙන්නේ සිංහල බෞද්ධ මාර්ගයකි, ඒ සඳහා ‘දේශප්‍රේමය’ අදාල නැත්තේ ඇයි? – චින්තන

''විල්පත්තුව මැදින් කැපුනේ මුස්ලිම් පාරකි. එය 'මක්කම' යන මාර්ගය විය හැකි නිසා සෙස්සෝ ඊට උරණ වීම සාධාරණය.එහෙත් සිංහරාජය මැදින් වැටෙන්නට...

ජපානයේ වටිනාම වචනය තමයි “තරුණකම”, අමන වැඩ කරන රටක් මේක – මහාචාර්ය පැට්‍රික් රත්නායක

ජපානයේ වටිනාම වචනය තමයි "තරුණකම" ඒවුනාට ලංකාවේ එහෙම නෑ. - ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය පැට්‍රික් රත්නායක(කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය) සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට සහභාගි වූ...