පුරා දින 04ක් රටපුරා සුරාසැල් වැසෙයි

සුරාසැල් දින 04කට වැසෙයි

සුරාසැල් දින 04කට වැසෙයි

එළඹෙන අප්‍රේල් 23 වනදා බක් පුරපසළොස්වක පොහෝය දිනය යෙදෙන නිසා එදිනටත් මත්පැන්හල් වසා තැබීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම, මැයි මස 21 දින සිට 27වන දින දක්වා කාලය වෙසක් සතිය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බැවින්, මැයි මස 22, 23 සහ 24 යන තෙදිනද මත්පැන්හල් වසා තැබීමට නියමිතය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *