දකුණු ආසියාවේ විශාලතම මාතෘ රෝහල ජනතා අයිතියට

දකුණු ආසියාවේ විශාලතම මාතෘ රෝහල ජනතා අයිතියට

දකුණු ආසියාවේ විශාලතම මාතෘ රෝහල ජනතා අයිතියට

දකුණු ආසියානු කලාපයේ විශාලතම මාතෘ රෝහල ලෙස සැලකෙන ගාල්ල, කරාපිටියේ ඉදිකළ ජර්මන් – ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව නව කාන්තා රෝහල ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද බදාදා (27) දින විවෘත කර තිබේ.

මහල් හයකින් යුක්ත මෙම රෝහල ඇඳන් 640කින්, ශල්‍යාගාර හයකින් සමන්විත වන අතර හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක, දැඩි සත්කාර ඒකක, රසායනාගාර, ළදරු දැඩි සත්කාර ඒකක, විශේෂ ළමා ඒකක ඇතුළු සියලුම නවීන වෛද්‍ය පහසුකම්වලින් යුක්තය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *