රන් මිල සීඝ්‍රයෙන් ඉහළට

රන් මිල කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළට

රන් මිල කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළට

පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව පසුගිය ඉරිදා (11) දිනයේ රන් මිල සීඝ්‍ර ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ, අනුව අද සඳුදා (12) දින රන් මිල සටහන් වන්නේ මෙලෙසින්.

රන් අවුන්ස – Rs.671,295.00
කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – Rs.189,450.00
කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 – Rs. 21,710.00
කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – Rs.173,700.00
කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 – Rs.20,720.00
කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) – Rs.165,800.00

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *