වැඩ තහනමට ලක් කළ විදුලි සේවකයින් සංඛ්‍යාව 66ක් දක්වා ඉහළට

වැඩ තහනමට ලක් කළ විදුලි සේවකයින් සංඛ්‍යාව 66ක්

වැඩ තහනමට ලක් කළ විදුලි සේවකයින් සංඛ්‍යාව 66ක්

වැඩ තහනමට ලක් කළ විදුලි සේවකයින් සංඛ්‍යාව 66 දෙනෙකු දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමට එරෙහිව විරෝධතාවයේ නිරත වූ සේවකයින් පිරිසකගේ සේවය මෙලෙස අත්හිටුවා ඇත.

අදාළ විරෝධතාවයේදී මුදල් කවුළු වසා දමා පාරිභෝගිකයන්ට මුදල් ගෙවීමට බාධා කළ මුදල් භාරකරුවන් 15 දෙනෙකුගේ සේවය අත්හිටවූ බව විදුලිබල මණ්ඩලය (19) ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *