දරුවන්ගේ අසභ්‍ය වීඩියෝ පට සමාජ ජාලාවලට ඇතුළත් කළ සෑම පුද්ගලයෙකුටම මේ වසරේම දඩුවම්

දරුවන්ගේ අසභ්‍ය වීඩියෝ පට සමාජ ජාලාවලට ඇතුළත් කළ සෑම පුද්ගලයෙකුටම මේ වසරේම දඩුවම්

දරුවන්ගේ අසභ්‍ය වීඩියෝ පට සමාජ ජාලාවලට ඇතුළත් කළ සෑම පුද්ගලයෙකුටම මේ වසරේම දඩුවම්

ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශයේ අයි මැක් නැමැති විශේෂ ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2023 වසරේ පමණක් බාලවයස්කාර දරුවන්ගේ අසභ්‍ය වීඩියෝ පට ලක්ෂයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් විවිධ පුද්ගලයන් විසින් සමජ ජාලවලට මුදා හැර ඇති බව වැඩබලන පොලිස්පති දේශබන්ධු තෙන්නකොන් මහතා කීය.

ඒ අනුව එවැනි අසභ්‍ය වීඩියෝ පට සමාජ ජාලාවලට ඇතුළත් කළ පුද්ගලයන් පිළිබදව විමර්ශන ආරම්භවී තිබෙන අතර ඒ සෑම වීඩියෝවක් සම්බන්ධවම විමර්ශනය කර ඒවා සමාජ ජාලාවලට ඇතුළත් කළ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම මෙම වසර තුළදී සිදුකරන බවද වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා පැවැසීය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *