2023 දී රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල(NGO) සමාජ ආර්ථික දායකත්වය බිලියන 32ක් දක්වා ඉහළට

2023 දී රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල(NGO) සමාජ ආර්ථික දායකත්වය බිලියන 32ක්

2023 දී රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල(NGO) සමාජ ආර්ථික දායකත්වය බිලියන 32ක්

පසුගිය වසර රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වැඩිම ප්‍රමාණයක් ලියාපදිංචි වී තිබෙන වසර බවත්, එසේම රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වාර්තාකරණය කර තිබූ වැඩිම වසර වන්නේද පසුගිය වසර බවත්, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සංජීව විමලගුණරත්න මහතා පවසයි.

(18) පෙරවරුවේ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී ඔහු මේ බව පැවසීය.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සංජීව විමලගුණරත්න මහතා,

“අපි කලින් අවුරුද්දට සාපේක්ෂව ගත්තාම රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල මේ රටේ සමාජ ආර්ථික දායකත්වය තිබුණේ බිලියන 16යි. ඒක අපිට ගිය වසර වෙද්දී බිලියන 32ක් දක්වා වැඩිකරන්න හැකියාව ලැබුණා. ඇත්තටම ගත්තොත් 100% ක වර්ධනයක් ඇති කර ගෙන තියෙනවා. රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන මේ වෙන කොට අධ්‍යාපන, වෘත්තීය පුහුණු, දිළිඳුකම පිටුදැකීම, ව්‍යවසායක සංවර්ධන වගේම රජය ගෙන යන සමාජ ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක ඒකාබද්ධ වෙලා සමාජ ආරක්ෂණ කටයුතුවල මේ වන කොට නියැලී ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක අධිඅවදානම් කලාපයේ සිටි ජනතාව 50%කින් පමණ අඩුකර ගැනීමට අවශ්‍ය දායකත්වයත් රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවලින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වියදම් කරන්නෙත් පොදු මුදල්, පොදු මුදල් වියදම් වෙන්නේ රාජ්‍ය අංශයෙනුත්, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන අංශයෙනුත්. මේ දෙකම අපි නිසියාකාරයට යොදවන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි නියාමනයක් කිරීම තමයි අපේ කාර්යභාරය.“

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *