වතුකරයේ ඉඩම් අයිතිය වෙනුවෙන් රු. බිලියන 14කට වැඩි මුදලක්

වතුකරයේ ඉඩම් අයිතිය වෙනුවෙන් රු. බිලියන 14කට වැඩි මුදලක්

වතුකරයේ ඉඩම් අයිතිය වෙනුවෙන් රු. බිලියන 14කට වැඩි මුදලක්

වතුකරයේ ඉඩම් අහිමි ජනතාවගේ ඉඩම් අයිතිය වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 14කට වැඩි මුදලක් රජය වෙන් කර ඇතැයි වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමන් මහතා පවසනවා.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වතු ජනතාව සඳහා ඉඩම් කැබැල්ලක් හා නිවසක් ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් ඒ අනුව ඉඩම් හිමිකම වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 04ක මුදලක් වෙන් කොට ඇතැයිද සඳහන් කළා.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 89ක් සඳහා රුපියල් බිලියන 10ක මුදලක් වෙන් කර ඇති අතර ඒ යටතේ වතු නිවාස දස දහසක් ඉදිකිරීමට නියමිත බවයි අමාත්‍යවරයා, ප්‍රකාශ කළේ.

තේ වතු ආශ්‍රිත කන්ද උඩරට සංචාරක ව්‍යාපාරය යළි ස්ථාපිත කළ යුතු බවත් එමෙන්ම නව විශ්ව විද්‍යාලයක් උඩරට ඉදිකිරීමට සැලසුම් කරන බවත් ඔහු පවසනවා.

වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමන් මහතා මෙම අදහස් පළ කරන ලද්දේ පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ පැවැති උත්සවයකින් පසු මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමිනුයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *