යේමනයේ හවුති ඉලක්ක වෙත අමෙරිකාව සහ බ්‍රිතාන්‍ය ගුවන් ප්‍රහාර

යේමනයේ හවුති ඉලක්ක වෙත අමෙරිකාව සහ බ්‍රිතාන්‍ය ගුවන් ප්‍රහාර

යේමනයේ හවුති ඉලක්ක වෙත අමෙරිකාව සහ බ්‍රිතාන්‍ය ගුවන් ප්‍රහාර

යේමනයේ හවුති ඉලක්ක වෙත අමෙරිකාව සහ බ්‍රිතාන්‍ය ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කර තිබේ.

රතු මුහුදේ වෙළෙඳ නෞකාවලට හවුති කැරලිකරුවන් එල්ල කරන ප්‍රහාර මැඩපැවත්වීමේ අරමුණින් එම ප්‍රහාර දියත් කර ඇත.

හවුතිවරුන් විසින් භාවිතා කරන ලද ස්ථාන12කට වඩා සංඛ්‍යාවකට පලමුවෙන් යුද නෞකාවක සිට ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති අතර අනතුරුව මිසයිල සහ ප්‍රහාරක ජෙට් යානා භාවිතා කරමින් දැවැන්ත ප්‍රහාර එල්ල කර ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මේ අනුව යේමනයේ අගනුවර වන සානා වෙතද ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කර තිබේ. මීට අමතරව හවුති කැරලිකරුවන්ගේ රතු මුහුදේ බලකොටුව වන හුඩයිඩා වරායට ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති බවත් සඳහන් වේ.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ, හවුති සැපයුම් මධ්‍යස්ථාන, ගුවන් ආරක්ෂක පද්ධති සහ අවි ගබඩා ඉලක්කවලට ඇතුළත් බවයි.

කෙසේ නමුත්, මෙම දැවැන්ත ප්‍රහාරවලින් සිදු වූ දේපොළ හෝ ජීවිත හානි පිළිබඳ මේ වන තෙක් වාර්තා වන්නේ නොමැත.

පසුගිය නොවැම්බර් 19 වැනිදා සිට හවුතිවරුන් රතු මුහුදේ නෞකා 27කට පමණ ප්‍රහාර එල්ල කර තිබුණි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *