ඉන්දීය ධීවරයන් 21 දෙනෙකු සමග ධීවර යාත්‍රා 04ක් නාවික හමුදාව භාරයට

ඉන්දීය ධීවරයින් 23ක් අත්අඩංගුවට

ඉන්දීය ධීවරයින් 23ක් අත්අඩංගුවට

මෙරට මුහුදු සීමාව තුළ අනවසර ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදුණු ඉන්දීය ධීවරයන් 21 දෙනෙකු සමග ධීවර යාත්‍රා 04ක්ද නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

මෙරට මුහුදු සීමාව තුළ අනවසර ධීවර කටයුතු සිදුකළ ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රා මෙරට මුහුදු සීමාවෙන් ඔබ්බට පලවා හැරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් (06)වැනි දා සිදු කරන ලද මෙහෙයුමකින් අදාළ යාත්‍රා සහ ධීවරයන් භාරයට ගෙන ඇති බවට වාර්තා වේ.

නාවික හමුදා භාරයට ගත් ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රා සහ එහි සිටි ඉන්දීය ධීවරයන් තලෙයිමන්නාරම ජැටිය සහ කන්කසන්තුරය වරාය වෙත රැගෙන ගොස් ඇති අතර ඉදිරි නීතිමය කටයුතු සඳහා තලෙයිමන්නාරම සහ යාපනය ධීවර පරීක්ෂක කාර්යාල වෙත භාර දීමට නියමිතව ඇත.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *