දික්කසාදය ගැන විශේෂ අධිකරණ තීන්දුවක්

කඩුවෙල අධිකරණයෙන් දුන් නියෝගය හෝමාගම මහාධිකරණය වෙනස් කරයි

කඩුවෙල අධිකරණයෙන් දුන් නියෝගය හෝමාගම මහාධිකරණය වෙනස් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දී විවාහ වූ යුවළක් විදෙස් රටක අධිකරණයකින් දික්කසාද වූ විට මෙරටදී එම දික්කසාදය වලංගු බවට අභියාචනාධිකරණය තීන්දු කර ඇත.

ඒ අනුව විදේශයක දී දික්කසාද වූ යුවළක් යළිත් මෙරට දිස්ත්‍රික් උසාවියකින් දික්කසාදයක් ලබාගත යුතු බවට මෙතෙක් පැවති නීතිය මෙම තීන්දුව මගින් අවලංගු වේ.

එංගලන්තයේ පුරවැසිභාවය හිමි චම්පික නරේන්ද්‍ර සිල්වා නමැත්තා ගොනු කර තිබූ පෙත්සමක් විභාගයට ගැනීමෙන් පසු මෙම තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණ බව වාර්තා වේ.

ඒ හේතුවෙන් විදේශීය අධිකරණයකදී දික්කසාදය ලබා ගත් යුවලක් නැවතත් මෙරට දිස්ත්‍රික් අධිකරණයකදී දික්කසාදය ලබා ගත යුතු බවට මෙතෙක් පැවතී නීතිය මෙම තීන්දුව මඟින් වෙනස් වෙන බව සඳහන් වේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *