භාණ්ඩ කිහිපයක් සඳහා විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්දක්

භාණ්ඩ කිහිපයක විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද ඉහළට

භාණ්ඩ කිහිපයක විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද ඉහළට

භාණ්ඩ කිහිපයක් සඳහා විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්දක් පැනවීමට මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කර තිබේ.

ඒ (01) සිට 2024 දෙසැම්බර් 31 දක්වා බලපැවැත්වෙන ලෙසය.

ඒ අනුව යෝගට්, බටර්, රට ඉඳි, වියළි සහ නැවුම් මිදි, ඇපල්, මාළු, ලොකු ළූණු ඇතුළු භාණ්ඩ වර්ග කිහිපයකට විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද අයකෙරෙන බවට නිවේදනය කෙරේ.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.


About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *