ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් (පිරිමි) කණ්ඩායමේ 2024 ක්‍රිකට් තරගාවලි කාලසටහන නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් (පිරිමි) කණ්ඩායමේ 2024 ක්‍රිකට් තරගාවලි කාලසටහන

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් (පිරිමි) කණ්ඩායමේ 2024 ක්‍රිකට් තරගාවලි කාලසටහන

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් (පිරිමි) කණ්ඩායමේ 2024 ක්‍රිකට් තරගාවලි කාලසටහන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව නව වසරේ ශ්‍රී ලංකා සත්කාරකත්වයෙන් සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම සමග පළමු තරගාවලිය පැවැත්වීමට නියමිතයි.

එක්දින තරග 3ක් සහ පන්දුවාර විස්ස තරග 3ක් පැවැත්වීමට නියමිතයි.

එම තරගාවලිය ජනවාරි මස ආරම්භවීමට නියමිතව තිබේ.

අනෙකුත් තරග පිළිබද කාලසටහන පහතින්.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *