ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් අලුත් වේ – ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැන අලුත් තීරණයක් - ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැන අලුත් තීරණයක් - ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය මගින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය තීරණ ගැනීමේ බලය විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත්කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුවට ලබා දී තිබේ.

එසේම මින් ඉදිරියට අතුරු කමිටු පත්කරන්නේ නම් ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගත යුතු බවට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළ බවද ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කළේය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *