ප්‍රථමවරට මීතේන් වායුව කාන්දුවන ඡායාරූපයක්

ප්‍රථමවරට මීතේන් වායුව කාන්දුවන ඡායාරූපයක්

ප්‍රථමවරට මීතේන් වායුව කාන්දුවන ඡායාරූපයක්

එංගලන්තයේ ප්‍රධාන පෙළේ හරිතාගාර වායුවක් වන මීතේන් වායුව වායු ගෝලයට කාන්දුවීම ප්‍රථමවරට අභ්‍යවකාශයේ සිට නිරීක්ෂණය වී තිබෙනවා.

චන්ද්‍රිකාවෙන් පෙනෙන කාන්දුව මාස තුනක කාලයක් තිස්සේ මෙසේ සිදුවන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.
මෙතෙක් කාන්දු වූ වායුවෙන් වසරකට නිවාස 7,500කට බල ශක්තිය නිපදවිය හැකි බවද සඳහන්.

චන්ද්‍රිකා මගින් මෙවැනි සිද්ධීන් හඳුනාගැනීමෙන් මීතේන් වායුව කාන්දු වීම ඉක්මනින් නැවැත්වීමේ හැකියාව පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.

මීතේන් වායුවේ තාපන විභවය CO2මෙන් 28 ගුණයක් ඇති බවද පෙන්නුම් කර දී තිබෙනවා.
මීතේන් වායුව වායු ගෝලයට මුදා හැරීම ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමෙන් 30% කට පමණ වගකිව යුතු වනවා.

එම හරිතාගාරයේ නල මාර්ගයකින් මීතේන් වායුව මෙලෙස කාන්දු වන බවයි චන්ද්‍රිකාවෙන් හඳුනාගෙන ඇත්තේ.

මීතේන් වායුව කාන්දු වීම් හඳුනා ගැනීම සහ ඒවාට පිළියම් යෙදීම එක්සත් රාජධානියේ මෙන්ම දේශගුණික විපර්යාසවලට මුහුණ දීමට උත්සාහ කරන අනෙකුත් රටවලද අරමුණක් වනවා.

මීතේන් වායුව කාන්දුවීම් හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය වඩා ඉක්මනින් නිරීක්ෂණය කිරීමට චන්ද්‍රිකා මගින් හැකියාව ඇති අතර එය මීටත් වඩා සංවර්ධනය කළ යුතු බවට එරට බලධාරීන් තීරණය කළ ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *