කෑගල්ල විවිධ සේවා සමූපාකාර සමිතියේ ජය සමගි ජන බලවේගය හිමිකර ගනී

(20)වැනි දා දින කෑගල්ල විවිධ සේවා සමූපාකාර සමිතියේ මහාසභා රැස්වීම පැවැති අතර එහිදී අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සමාජිකයන් 7න් 6 දෙනෙකුම සමගි ජන බලවේගය පක්ෂයේ කණ්ඩායම අතරින් තේරී පත්වී තිබේ.

මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ වසර 30 ක කාලයක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඇතුළු ඔවුන්ගේ පෙර පක්ෂවලට බලය තිබූ මෙම කෑගල්ල විවිධ සේවා සමූපාකාර සමිතියේ බලය වසර 30කට පසු සමගි ජන බලවේගය හිමි කර ගැනීමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *