දීර්ඝ බැංකු නිවාඩුවක් ප්‍රකාශයට පත්කෙරුණු හේතුව

දීර්ඝ බැංකු නිවාඩුවක් ප්‍රකාශයට පත්කෙරුණු හේතුව

දීර්ඝ බැංකු නිවාඩුවක් ප්‍රකාශයට පත්කෙරුණු හේතුව

එළඹෙන ජුනි 30 වනදාද ඇතුළුව ජුනි 29 වනදා සිට ජුලි 03 වනදා දක්වා දීර්ඝ බැංකු නිවාඩුවක් ප්‍රකාශයට පත්කෙරුණේ මෙරට දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍ය කාලය ලබාගැනීමට බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසයි.

(25) පස්වරුවේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් මහබැංකු අධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

එහිදී ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ දී මෙරට කිසිදු බැංකුවක කිසිදු තැන්පතුවකට හානියක් නොවන බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *