රාජකාරී පීඩනය නිසා මසකට පොලිස් නිලධාරීන් 40-50ක් සේවය අත්හැර යයි

රාජකාරී පීඩනය නිසා මසකට පොලිස් නිලධාරීන් 40-50ක් සේවය අත්හැර යයි

රාජකාරී පීඩනය නිසා මසකට පොලිස් නිලධාරීන් 40-50ක් සේවය අත්හැර යයි

රාජකාරී පීඩනය ඇතුළු විවිධ හේතූන් මත මසකට පොලිස් නිලධාරීන් 40-50ක් අතර පිරිසක් සේවය අත්හැර යන බව පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරයි.

පොලිස් නිලධාරීන්ගේ වැටුප් අඩුවීම, සේවා කාලය පැය අටකට සීමා නොවීම, වසර පහක නිවාඩුවක් ගෙන විදෙස්ගතවීම, බැංකු ණය ලබා ගැනීම, ආදී කරුණු ඊට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපා ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

එමෙන්ම මෙතෙක් සේවය අත්හැර ගොස් සිටින නිලධාරීන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් වසර පහකට අඩු සේවා කාලයක් ඇති අය බවටද හෙළිවී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *