මැන්ඩරින් දොඩම් සඳහා වගා කලාපයක් මහනුවර, නුවරඑළිය හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කවල

මැන්ඩරින් දොඩම් සඳහා වගා කලාපයක් මහනුවර, නුවරඑළිය හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කවල

මැන්ඩරින් දොඩම් සඳහා වගා කලාපයක් මහනුවර, නුවරඑළිය හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කවල

මෙරට පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති මැන්ඩරින් දොඩම් සඳහා වගා කලාපයක් මහනුවර, නුවරඑළිය හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක ආශ්‍රිතව ස්ථාපිත කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ වන විට මෙරට දොඩම්ද ප්‍රදේශ කිහිපයක වගා කෙරෙන අතර මැන්ඩරින් දොඩම් විශේෂය මේ වන විට මෙරටට ආනයනය කරන බවයි එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කරන්නේ.

2023 වර්ෂයේ දී අයවැයෙන් වෙන් කරන ලද මුදල් නව වගා ව්‍යාපෘති ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා බෙදා දීම පිළිබඳව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේදී පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.

මෙම දොඩම් මෙරටට ආනයනය කිරීම සඳහා විශාල මුදලක් වැය වන බවද සඳහන් වනවා.

2022 වසරේදී මැන්ඩරින් දොඩම් මෙට්‍රික් ටොන් 2407ක් ආනයනය සඳහා රජය රුපියල් මිලියන 496ක් වැය කර ඇති බව කෘෂිකාර්ම අමාත්‍යංශය පවසනවා.

2020 සහ 2021 වසරවලදී පිළිවෙලින් රුපියල් මිලියන 670ක් සහ 735ක් වැය කර ඇති බවයි වැඩි දුරටත් එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *