දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳව සොයාබැලූ කොමිසමේ නිර්දේශ බලරහිත කරන තීරණයක්

දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳව සොයාබැලූ කොමිසමේ නිර්දේශ බලරහිත කරන තීරණයක්

දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳව සොයාබැලූ කොමිසමේ නිර්දේශ බලරහිත කරන තීරණයක්

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පත්කළ ලැබූ දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳව සොයාබැලූ කොමිසම සිදුකර තිබෙන නිර්දේශ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි කටයුතු නොකිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර ඇතැයි නීතිපතිවරයා අභියාචනාධිකරණයට දැනුම්දුන්නේය.

අදාළ කොමිසම සිදුකර තිබෙන නිර්දේශ බලරහිත කරන ලෙස ඉල්ලා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක ඇතුළු පිරිසක් ගොනුකර තිබූ පෙත්සම් කැඳවනු ලැබූ අවස්ථාවේදී නීතිපති සංජේ රාජරත්නම් මහතා මෙම දැනුම්දීම සිදුකළේය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *