අයවැය කාලයේදී පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම්වලට කෝටි 20ක් වැය කරලා

අයවැය කාලයේදී පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම්වලට කෝටි 20ක් වැය කරලා

අයවැය කාලයේදී පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම්වලට කෝටි 20ක් වැය කරලා

අයවැය විවාද කාලයේදී පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 20කට ආසන්න මුදලක් වැයවී ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසෙයි.

මන්ත්‍රීවරුන්, අමුත්තන්, නිලධාරීන් සහ සේවකයන්ට ආහාර පාන සැපයීම, ඉන්ධන විදුලිය ජලය, පඩි නඩි සහ දීමනා යනාදිය වෙනුවෙන් මෙම මුදල් වැයවී ඇති බවද එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය. අයවැය විවාදය පැවැත්වුණු මුළු දින ගණන 20කි.

අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට පසුගිය නොවැම්බර් මස 14 වැනිදා ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය. ඉන් පසු අයවැය දෙවැනි වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම නොවැම්බර් මස 15වැනිදා ආරම්භවී එම මස 22වැනිදා දක්වා දින හතක කාලයක් පැවැත්විණ.

අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය නොවැම්බර් 23වෙනිදා ආරම්භවූ අතර විවාදය පසුගිය 8වෙනිදා දක්වා දින 13ක් පැවැත්වුණේය.

මේ අතර මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබාදීම සඳහා විශේෂ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමක් පසුගිය 13 වැනිදා පැවැත්වුණු අතර ප්‍රශ්න අසන මන්ත්‍රීවරුන් මෙන්ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙන ඇමැතිවරුන් බොහෝ දෙනකුද එදින සභාවට නොපැමිණීම විශේෂත්වයකි.

එම රැස්වීම සඳහාද රුපියල් කෝටියකට ආසන්න මුදලක් වැයවී ඇතැයි වාර්තා වේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *