බ්‍රසීලයේ ජනපති තරඟයෙන් ලුයිස් ඉනාසියෝ ලූලා ද සිල්වාට ජය

බ්‍රසීලයේ අන්ත දක්ෂිණාංශික පාලනය පරාජයය කරමින් ලුයිස් ඉනාසියෝ ලූලා ද සිල්වා මීළඟ ජනාධිපතිවරයා වේ

බ්‍රසීලයේ අන්ත දක්ෂිණාංශික පාලනය පරාජයය කරමින් ලුයිස් ඉනාසියෝ ලූලා ද සිල්වා මීළඟ ජනාධිපතිවරයා වේ

බ්‍රසීලයේ මීළඟ ජනාධිපතිවරයා ලෙස ලුයිස් ඉනාසියෝ ලූලා ද සිල්වා තේරී පත්ව තිබේ.

ඒ අනුව බ්‍රසීල ජනාධිපති ජායිර් බොල්සොනාරෝගේ අන්ත දක්ෂිණාංශික පාලනය පරාජයය කරමින් ලුයිස් ඉනාසියෝ ලූලා ද සිල්වා මෙවර මැතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

බ්‍රසීල ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කටයුතු සියයට 99ක් පමණ අවසන් වී ඇති අතර එම ප්‍රතිඵල අනුව ලුයිස් ඉනාසියෝ ලූලා ද සිල්වා සියයට 50.88ක ජන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමිකරගෙන තිබේ.

වත්මන් ජනාධිපති ජායිර් බොල්සොනාරෝට හිමිව ඇති ඡන්ද ප්‍රතිශතය සියයට 49.12% බව සඳහන්ය.

ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම අනිවාර්ය වන බ්‍රසීලයේ මීළඟ ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට ඡන්ද දායකයින් මිලියන 156ක් පමණ සුදුසුකම් ලබා තිබු බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *