ලොව හොඳම විද්‍යාඥයන් අතරට කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරුන් සිව් දෙනෙකු

ලොව හොඳම විද්‍යාඥයන් අතරට කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරුන් සිව් දෙනෙකු

ලොව හොඳම විද්‍යාඥයන් අතරට කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරුන් සිව් දෙනෙකු

ලොව හොඳම විද්‍යාඥයන් අතරට කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍යපීඨයේ මහාචාර්යවරුන් සිව් දෙනකු තේරි තිබේ.

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය ජනක ද සිල්වා, එම විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති සහ පරපොෂවේද අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය නිලන්ති ද සිල්වා, මහජන සෞඛ්‍ය අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය අනුරාධනී කස්තුරිරත්න සහ ඖෂධවේදී අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය අසිත ද සිල්වා ලොව හොඳම විද්‍යාඥයන්ගේ කණ්ඩායමට ඇතුළත්ව සිටිති.

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ස්ටැන්ෆොර්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලය සිදු කළ විශ්ලේෂණයක් මගින් මෙම තෝරා ගැනිම සිඳුකර ඇත.

ඒ අනුව ලොව හොඳම විද්‍යාඥයන් සියයට 2 අතරට කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ එම මහාචාර්යවර්න් සිව් දෙනාද තේරී තිබේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *