ග්‍රාහකයක ගවේශන යානයක් සෘජුව ගැටීමට සැළැස්වූ නාසා මෙහෙයුම

ග්‍රාහකයක ගවේශන යානයක් සෘජුව ගැටීමට සැළැස්වූ නාසා මෙහෙයුම

ග්‍රාහකයක ගවේශන යානයක් සෘජුව ගැටීමට සැළැස්වූ නාසා මෙහෙයුම

අභ්‍යවකාශයේ පැවති ග්‍රාහකයක, ගවේශන යානයක් සෘජුව ගැටීමට සැලැස්වීමට නාසා ආයතනය සමත්වුණා.

නාසා ආයතනයට අයත් ඩාර්ට් ගවේෂණ යානය අභ්‍යවකාශයේ පැවති ග්‍රාහකයක ගැටීමට සළස්වා එම ග්‍රාහකයේ ගමන්මාර්ගය වෙනස් කිරීමටයි උත්සාහ කර ඇත්තේ. පෘථිවිය දෙසට ගමන් ගන්නා ග්‍රාහකයන්ගේ ගමන් මාර්ගය වෙනස් කිරීමට හැකියාව පවතින්නේ ද යන්න අත්හදා බැලීම මෙය සිදුකෙරුණා. මීටර් 160 ක පළලකින් යුතු ඩිමෝපෝස් නම් මෙම ග්‍රාහකයේ ගමන් මාර්ගය වෙනස්කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ ද යන්න ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී පැවසිය හැකි බවයි නාසා ආයතනය පවසන්නේ. යානය ග්‍රාහකයේ ගැටෙන අවසන් මොහොත දක්වා එහි දර්ශන නිරීක්ෂණය කිරීමට නාසා ආයතනය කටයුතු කළා.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *