විදුලි බිල වැඩි ආගමික ස්ථාන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ක්‍රමවේද අනුගමනය කළ යුතුයි – විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර

විදුලි බිල වැඩි ආගමික ස්ථාන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ක්‍රමවේද අනුගමනය කළ යුතුයි - විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර

විදුලි බිල වැඩි ආගමික ස්ථාන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ක්‍රමවේද අනුගමනය කළ යුතුයි - විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සහ ආගමික සිද්ධස්ථාන සඳහා මෙගා වොට් 10ක පාවෙන සූර්ය බලාගාර ඒකක 2ක් සඳහා මේ වනවිට තෝරා ගැනීම් සිදුකර ඇතැයි විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

ඇමතිවරයා කියා සිටියේ විදුලි බිල වැඩි ආගමික ස්ථාන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ක්‍රමවේද අනුගමනය කළ යුතු බවයි. වැඩිවන විදුලි මිල කළමනාකරණය කර ගැනීමද වැදගත් බව අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී (20) පැවසීය.

විදුලිබිල ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ශ්ව කිහිපයකින් විරෝධය එල්ල වී තිබේ. විහාරස්ථානවල විදුලිබිල අසීමිත ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බැවින් සහන ලබා දෙන ලෙස මහාසංඝරත්නය ඉල්ලා සිටි. ඒ වෙනුවෙන් මහජන පෙත්සමක්ද අත්සන් තැබුණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් විෂයභාර අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා ප්‍රකාශ කළේ විශාල මාසික විදුලිබිලක් සහිත ආගමික ස්ථාන සූර්යපැනල සවිකර පුනර්ජනනීය බලශක්ති ක්‍රමවේද අනුගමනය කළ යුතු බවයි.

එමෙන්ම සූර්යපැනල මෙරටට ගෙනඒම සදහා ඉන්දියාව හා චීනයේ ණය ක්‍රමවේදයක් සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන ලෙස නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන් බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *